1. Empresa organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és el Club Atlètic Igualada, amb domicili social a Carrer de l’estadi s/n, 08700 Igualada, Barcelona

 1. Finalitat sorteig

La finalitat d’aquest sorteig és premiar als seguidors del Club Atlètic Igualada a Instagram per la seva fidelitat.

 1. Àmbit geogràfic

Sorteig vàlid dins de territori català.

 1. Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 28/12/2022 a les 20.00 pm i finalitzarà el 02/01/2023, a les 12.00 h. Només tindrà lloc a través de la mateixa pàgina d’Instagram del Club Atlètic Igualada i sota el compliment de les presents bases legals.

 1. Participants

Poden participar en la mateixa de manera gratuïta i voluntària, els residents a Catalunya, registrats prèviament en la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin al Club Atlètic Igualada. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document.

Club Atlètic Igualada no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Club Atlètic Igualada es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Club Atlètic Igualada es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

 1. Sorteig

Hi haurà un premi entre tots els usuaris que:

COMENTIN i ESMENTIN un amic en el mateix comentari, les vegades que vulguin amb amics diferents.

LI DONIN A M’AGRADA a la nostre publicació.

SEGUIR-NOS en el nostre Instagram.

 1. Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de Club Atlètic Igualada podran participar en el present sorteig a través d’Instagram, esmentant 1 amic.

 1. Premi

El premi serà 1 Dessuadora del 70 Aniversari del club.

 1. Mecànica d’adjudicació de premis

Serà a través de la plataforma EasyPromos, serà un sorteig aleatori.

El guanyador autoritza al fet que el seu nom d’Instagram sigui publicat en les xarxes socials del Club Atlètic Igualada. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig i per missatge privat directe. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hagués correspost, quedaria desert i tindria lloc una reelecció.

El participant no haurà d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir-te de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d’aquestes. Club Atlètic Igualada actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.

Club Atlètic Igualada declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Club Atlètic Igualada indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat.

 1. Contacte amb el guanyador

El guanyador serà contactat el dia 2 de gener mitjançant un comentari en la imatge del sorteig i a través d’un stories indicant, juntament amb un missatge directe privat. Si transcorregut el dia, Club Atlètic Igualada no obté resposta incloent totes les dades necessàries per a fer lliurament del premi, s’anul·larà el lliurament.

En el cas que algun guanyador no contestin dins del dia indicat, Club Atlètic Igualada es reserva la facultat de nomenar nou guanyador(a), seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que dit nou guanyador(a) tampoc contestessin, Club Atlètic Igualada podrà declarar desert el premi.

 1. Desvinculació d’Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Club Atlètic Igualada i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram.

 1. Fiscalitat

La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 1. Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, quedarà el Club Atlètic Igualada alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.

 1. Drets de la propietat intel·lectual

Club Atlètic Igualada es reserva el dret d’usar els noms i imatges dels participants agraciats així com de tots els participants a l’efecte de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

 1. Llei aplicable i tribunals competents

La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats d’Igualada.

 – Club Atlètic Igualada –

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

INSCRIU-TE A LA CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA